Gyakran Ismételt Kérdések

Hány éves kortól lehet életbiztosítást kötni?

Életbiztosítást általában a biztosított 18 és 70 éves kora között lehet kötni. A maximum lejárata egy életbiztosításnak 75 éves korban történik. Természetesen ez alól kivétel az úgynevezett élethosszig tartó életbiztosítás, hiszen ezek lejárata a halál bekövetkezte.

Milyen formái lehetnek a nyugdíjelőtakarékosságnak?

A nyugdíj célú előtakarékosságnak három formája ismert: az önkéntes nyugdíjpénztár, a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) és a nyugdíjbiztosítások.

Mi az a nyugdíjbiztosítás?

Olyan életbiztosítás, ahol a biztosítói teljesítést a biztosított halála, vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása váltja ki, illetve ha a biztosító elérési szolgáltatása a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltésekor válik esedékessé, feltéve, hogy a szerződés létrejöttétől a biztosító biztosítási eseményre tekintettel történő teljesítéséig (kivéve a biztosított halálát, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság bekövetkezését, valamint ha a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított haláláig nyújtják) legalább 10 év eltelik.

Miért speciális a nyugdíjbiztosítás?

Elsősorban azért, mert a nyugdíjas évekre vonatkozó öngondoskodást szolgálja. Ezzel összefüggésben a szerződő az éves befizetések 20%-át maximum évi 130 000 Ft adóvisszatérítést igényelhet a személyi jövedelemadó bevallásával egyidejűleg. Az így jóváírt összeg a már meglévő egyenlegét gyarapítja.
Ne feledje! Egy időben több típusú öngondoskodási termék is választható, mellyel az adó-visszatérítés összege elérheti az évi maximális 280 000 Ft-ot.

Kik a nyugdíjbiztosítás szereplői?

A szerződő az a személy, aki a biztosítást megköti, és a biztosítási díjakat fizeti. A biztosított az a személy, akire a kockázatviselés kiterjed. A biztosított olyan természetes személy lehet, aki legalább 5 év múlva tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt, jelenleg nem jogosult nyugdíjellátásra, nem is indította meg ezt az eljárást és nem állapítottak meg nála legalább 40%-ot elérő egészségkárosodást. A kedvezményezett az, akinek a szolgáltatási összeg kifizetésre kerül. A haláleseti kedvezményezett személye a biztosítás fennállása alatt akár többször is módosítható. A biztosított életében esedékes szolgáltatásra maga a biztosított jogosult. A szerződő eltérhet a biztosítottól, vagyis más számára is köthet nyugdíjbiztosítást, adó-visszatérítést is igénybe véve.

Milyen díjfizetési típusok vannak?

Léteznek rendszeres díjfizetésű és egyszeri díjas biztosítások. Az egyszeri díjas biztosításoknál csak egyetlen alkalommal, közvetlenül a szerződés megkötése után kell befizetni a biztosítási díjat, míg a rendszeres díjfizetésűeknél a szerződés szerint havonta, negyedévente, félévente vagy évente lehet esedékes a díjfizetés. A legtöbb biztosításnál lehetőség van a rendszeres/egyszeri díjon felül eseti befizetéseket is teljesíteni.
Rendszeres díjfizetésű termékek esetében a legtöbb biztosítónál a szerződési feltételek lehetőséget biztosítanak a díjfizetés szüneteltetésére!

Hogyan működik a nyugdíjbiztosítás megtakarítási része?

Az általunk kínált nyugdíjbiztosítások hagyományos életbiztosítások, ami azt jelenti, hogy garantált hozamot nyújtanak. Legalább évi 2%-os hozamot, sőt, a garantált hozamon felül a megtakarításán elért nyereség 80-100%-át is jóváírják szerződésén. Így nem Ön viseli a befektetési kockázatot, és elkerüli az esetleges befektetési veszteségeket.

Mikor kaphatom meg az összegyűjtött pénzt nyugdíjbiztosításnál?

Alapesetben, ha megszerzi a nyugdíjjogosultságot, illetve ha bekövetkeznek a szerződésben felsorolt egyéb biztosítási események. Ennél korábbi kifizetési igény, úgynevezett visszavásárlás esetén, a lejáratból hátralévő biztosítási tartam függvényében a visszavásárlási táblázat szerint meghatározott szolgáltatási összeg jár és ilyenkor a biztosító akár magas költségeket is felszámíthat.

Mit kell tudni a nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó adókedvezményről?

Az éves 20%, de maximum 130.000 Ft adókedvezményt jóváírják a nyugdíjbiztosítási szerződés egyenlegén, természetesen csakis abban az esetben, ha SZJA fizetés történik.
Az adókedvezmény pontos összegét az éves adóbevallásban az életbiztosításokra vonatkozó részben kell szerepeltetni, ehhez a biztosító minden évben igazolást állít ki befizetésekről. Mivel az Önkéntes nyugdíjpénztárra és a NYESZ-R számlára is igénybe vehető adókedvezmény, ezért a 3 féle nyugdíj megtakarítási formára összesen igényelhető adójóváírás nem haladhatja meg évente a 280.000 Ft-ot!
Az adókedvezmény csak a megtakarításra befizetett rendszeres és eseti befizetésekre jár, éves maximum 650.000 Ft-os határig, az esetleges kockázati kiegészítők díjai így nem jogosítanak adókedvezmény igénybevételére.

Kell adóznom a nyugdíjbiztosítás hozama után?

A nyugdíjjogosultság elérésekor az aktuális biztosítási összeget adómentesen fizetik ki. Amennyiben azonban a jogosultság elérése előtt szünteti meg biztosítását, akkor az aktuális adójogszabályok alapján adófizetési kötelezettség terheli.
Ne feledje! A nyugdíjbiztosítás egy nyugdíjkorhatár elérésére optimalizált termék, korai megszüntetése jelentős költségekkel járhat és az adóvisszatérítés 20%-kal növelt visszafizetési kötelezettségét vonja maga után!

Mi a TKM, és miért fontos számomra?

Bármilyen típusú nyugdíjbiztosítás költségszintjének összehasonlítását könnyíti meg az úgynevezett teljes költségmutató (TKM), melynek mértékére vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank ajánlást adott ki. A TKM azt mutatja meg, hogy a felmerülő költségeket is figyelembe véve mekkora átlagos éves hozam elérése szükséges ahhoz, hogy legalább a szerződés szerint befizetett díjakat a biztosítás lejáratakor az ügyfél visszakapja.
Az általunk ajánlott hagyományos típusú nyugdíjbiztosítások esetében minimum a szerződött lejárati összeg kifizetését a biztosító garantálja, a befektetési egységhez kötött életbiztosítások esetében viszont a befektetések kockázatát az ügyfél viseli.

Milyen költségek terhelik a nyugdíjbiztosítási szerződést?

A szerződés kockázati díjára, nyilvántartására, kezelésére és egyéb szerződéssel kapcsolatos tevékenységeinek fedezésére különböző költségeket számolnak el a biztosítók. Ezeket a befizetett díjakból vagy a befektetett megtakarításokból vonják le. Szerződéskötés előtt érdemes összehasonlítani az egyes termékek TKM-jét.

Mi történik, ha emelik a nyugdíjkorhatárt?

A nyugdíjbiztosítás egyik előnye a NYESZ számlával és az Önkéntes nyugdíjpénztárral szemben, hogy míg előbbiek minden esetben a hivatalos nyugdíjkorhatárig tartanak, addig a nyugdíjbiztosítás a szerződéskötéskor érvényben lévő nyugdíjkorhatárig. Ez azért nagyon fontos, mert ha időközben változik a nyugdíjkorhatár, akkor az csak a nyugdíjbiztosítás esetén nincsen a szerződésre negatív hatással.

Milyen esetekben lehet ideális egy nyugdíjbiztosítás?

Abban az esetben, ha

  • nyugdíjas éveire szeretne megtakarítani,
  • rendszeresen vagy egyszeri alkalommal szeretne befizetni, melyeket kiegészíthet eseti befizetésekkel is,
  • fontos Önnek a megtakarítás mellett a biztosítási szolgáltatás,
  • közép, vagy hosszú távú megtakarításaihoz szeretné kihasználni az adó-visszatérítést,
  • alacsony kockázatú befektetések mellett garantált összeget, és kamatot szeretne kapni.